Podatek za bezdzietność
Czescy eksperci alarmują, że jeśli obecne trendy demograficzne utrzymają się, to za kilkaset lat naród Czeski może zniknąć z powierzchni planety. W Czechach pojawiają się w związku z tym pomysły, by bezdzietne pary ukarać finansowo za ich konformizm.
Według analiz demograficznych Czesi są na drugim miejscu od końca na świecie pod względem tzw. współczynnika płodności - ilość urodzonych dzieci przypadająca na liczbę kobiet. Współczynnik ten wynosi niespełna 1,17. Gorszy współczynnik ma już tylko Ukraina. Tuż przed Czechami jest natomiast Słowacja. Trendy te utrzymują się już od połowy lat 90. Przyczyn tego stanu rzeczy eksperci upatrują przede wszystkim w konformizmie Czechów. Przedkładaniu kariery zawodowej nad rodzinę, upadku tradycyjnych wartości oraz w niezdrowym trybie życia.

Dziennik Polski, 1.06.2004

Zobacz także: