Wiara sobie, moralność sobie
Jak w porównaniu z mieszkańcami Unii Europejskiej wygląda wiara Polaków? Nieźle 0 przynajmniej w ogólnych deklaracjach. Ale Polska nie jest jedynym krajem UE o wysokim odsetku osób deklarujących się jako wierzące. Przed nami są Grecy i Maltańczycy, tym ostatnim ustępujemy także w częstotliwości praktyk religijnych.
Raz na dziesięć lat w krajach Unii Europejskiej prowadzone są badania na temat wartości, które łączą i dzielą mieszkańców Europy. Ostanie badanie European Values Study przeprowadzono w 1999 roku w 31 krajach. Choć pochodzą sprzed pięciu lat to, jak pokazują wyniki ostatnich badań pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na temat religijności Polaków, są wciąż aktualne. Bo wiara, czy jej brak, jest taką dziedziną życia, która nie zmienia się tak szybko jak sondaże poparcia politycznego.
Co wynika z badań? Po pierwsze wśród krajów rozszerzonej Unii Europejskiej jest pięć państw, których mieszkańcy w ponad dziewięćdziesięciu procentach deklarują się jako wyznawcy jakiejś religii. Są to Malta, Grecja, Polska, Irlandia i Dania.
Mieszkańcy Europy zdecydowanie częściej deklarują się jako osoby, które wyznają jakąś religię niż jako osoby religijne, a tym bardziej biorące udział w praktykach religijnych. Dla przykładu aż 90 procent Duńczyków wyznaje jakąś religię, a jedynie trzy procent z nich praktykuje. Najwięcej ateistów jest natomiast w Niemczech wschodnich (21 procent) i we Francji (14 procent). Z piątki państw, w których powyżej 90 procent mieszkańców deklaruje wyznawanie jakiejś religii, najwięcej osób określających się jako religijne jest w Polsce. Natomiast w częstotliwości praktyk religijnych Polacy ustępują tylko Maltańczykom. W Polsce raz w tygodniu we mszy świętej uczestniczy 45 procent badanych, 17 procent przyjmuje komunię. Z badań wynika, że najbardziej zlaicyzowanymi krajami są państwa postkomunistyczne - Estonia, Czechy, dawne Niemcy Wschodnie, dopiero w dalszej kolejności są Francja i Holandia.
W badaniach europejskich nie pytano o akceptację norm moralnych przez osoby wierzące. Polskie badania pokazują natomiast duży relatywizm moralny Polaków, szczególnie w dziedzinie życia seksualnego. Zachowania Polaków coraz częściej uzależnione są od osobistych wyborów, a nie od wskazań nauczania moralnego Kościoła. Słowem: wiara sobie, życie sobie. W ciągu ostatniej dekady o 10 procent wzrosła akceptacja dla współżycia seksualnego przed ślubem kościelnym. Blisko połowa badanych - i to się nie zmienia - akceptuje stosowanie środków antykoncepcyjnych. Prawie dwanaście procent Polaków za dopuszczalną uważa eutanazję, a 16 procent odpowiada: "to zależy". W ciągu dziesięciu lat spadłą natomiast blisko o połowę akceptacja dla aborcji.

Rzeczpospolita, 05.05.2004

Zobacz także: