Krucjaty potrzebne od zaraz
"Europa była w przeszłości biała i judeochrześcijańska. Przeszłość będzie jednak inna" - napisał przed laty Samuel P. Huntington. Wydarzenia ostatnich dni pokazują, że miał rację. "Wojna cywilizacji", którą myśliciel ten wieszczył w swojej książce pod takim właśnie tytułem - w Europie dobiegła już końca. Zwycięzcami są, to już niemal pewne muzułmanie.
Wcale nie chodzi o to, że Hiszpanie - przerażeni zamachem terrorystycznym zdecydowali się wycofać z Iraku, podporządkowując się pragnieniom zewnętrzna otoczka sprawy. Prawdziwe przyczyny są o wiele głębsze. Chodzi o zanik poczucia wartości cywilizacji europejskiej; o to, że przestaje nam się chcieć o nią walczyć; a coraz częściej nie mamy nic, co moglibyśmy przeciwstawić dynamicznej, zwartej i konsekwentnej ideologii religijnej islamu. Co więcej, i imię równouprawnienia, wolności czy równości obawiamy się jakichkolwiek prób przeciwstawienia jej czegokolwiek.
Przed islamizacją Europy od lat przestrzega arcybiskup Izmiru Giuseppe Bernardini. "Świat islamu zaczyna dominować w Europie dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży ropy naftowej. Petrodolary są wykorzystywane w celu zintegrowania społeczeństw muzułmańskich w krajach europejskich. To dobrze przygotowany program rekonkwisty" - napisał w liście do II Synodu Biskupów Europy Bernardini. 14 września 1998 roku szejk Omar Bakri w wywiadzie dla włoskiej gazety "La Repubblica" ostrzegał: "Po Konstantynopolu przyjdzie kolej na Rzym. Żaden muzułmanin nie ma wątpliwości, że Italia ulegnie islamizacji, a sztandar islamu powiewać będzie na kopułą św. Piotra".
[...] Na fundamentalizm religijny jednego typu skuteczną odpowiedzią i antidotum może być tylko fundamentalizm religijny innego typu. Odeprzeć islam można tylko w jeden sposób: stosując fundamentalizm katolicki. Czyli to czego Europa zachodnia nie ma wcale, a i resztek wyzbywa się z zadziwiającą niefrasobliwością. Nie bez kozery Papież mówi o rechrystianizacji Europy: misjonarzy trzeba wysyłać do Afryki i Azji, lecz zdaje się przede wszystkim do Europy. Być może - tego nie wiemy - u źródeł poparcia papieskiego dla polskiego wstępowania do Unii, która to decyzja w dużej mierze zaważyła na wynikach polskiego referendum, a może je nawet przesądziła - stoi nadzieja, że polski katolicyzm podsyci obumierający katolicyzm zachodni.

Życie, 30.04-3.05.2004

Zobacz także: