Kościół w świecie
Konferencja Biskupów Szwajcarii odrzuciła prośbę synodu katolików świeckich (odbył się w ub.r. w Lucernie), aby znieść obligatoryjny celibat dla księży i wprowadzić kapłaństwo kobiet. Biskupi podkreślili, że celibat jest bogactwem Kościoła i ważnym elementem nauczania Papieża, a kapłaństwo kobiet sprzeciwia się woli Chrystusa. Hierarchowie uważają, że w obu sprawach synod przekroczył swoje kompetencje, dlatego rozważają zastosowanie wobec niego sankcji dyscyplinarnych.

Liderzy Kościołów chrześcijańskich w Kanadzie obawiają się, że fragmenty Biblii mogą być uznane za literaturę nawołującą do nienawiści. Tamtejszy parlament pracuje właśnie nad ustawą delegalizującą publiczne potępianie zachowań homoseksualnych. Episkopat Kanady w liście do ministra sprawiedliwości ostrzegł, że ustawa sprawi, iż poza prawem znajdzie się nauczanie Kościoła katolickiego o niemoralności współżycia seksualnego osób tej samej płci.

Tygodnik Powszechny, 11.04.2004

Zobacz także: