"Skandalista" w wyższej instancji
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia chce przekazać do sądu wyższej instancji akta - zakończonej przed czterema laty - sprawy dwóch osób odpowiedzialnych za dystrybucję i rozpowszechnianie filmu Milosa Formana "Skandalista Larry Flint".
Film Milosa Formana wszedł na ekrany polskich kin 28 lutego 1997r. Po zażaleniach - miesiąc później - prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie plakatów reklamujących film. Śledztwo umorzono we wrześniu 1998 r. Uznano, że plakat nie obraża uczuć chrześcijan, bo nie przedstawia symboli religijnych.
Na wniosek metropolity krakowskiego - w lutym 1999 r. - sprawa ponownie wróciła do prokuratury. W sprawie plakatów wypowiadało się kilku biegłych, m.in. religioznawca, filmoznawca, socjolog, artysta grafik oraz wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej. Większość z nich potwierdzała nadużycie treści religijnych w plakacie. Jedynie biegły z zakresu religioznawstwa nie dopatrzył się na plakacie symboliki religijnej.
We wrześniu 1999 r. krakowska prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy. Sprawy jednak nie rozpoczęto, a po czterech latach Sąd Okręgowy w Warszawie ze względu na ekonomikę procesową - świadkowie w większości są mieszkańcami Krakowa - sprawę skierował do tutejszego sądu. Teraz Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia złożył wniosek, by proces, m.in. ze względu na charakter precedensowy, toczył się przed sądem wyższej instancji.

Dziennik Polski, 21.03.2004

Zobacz także: