Niemoralne prawo
Skoro do tej pory powszechnie nazywano rodzinę podstawową komórką społeczną, to korzystając z tej analogii, legalizację homoseksualnych związków nalażałoby uznać za wszczepianie komórek rakowych w społeczny organizm, gdyż z takich związków nie zrodzą się dzieci, a te, które będą pod ich opieką, zostaną okaleczone psychicznie na skutek wychowania w atmosferze rozwiązłości przez osoby tej samej płci. Partnerskie związki homoseksualistów zrównane prawem z małżeństwem i rodziną są dzisiaj wyjątkową ilustracją podeptania chrześcijańskiej moralności i - jak powiedział Jan Paweł II - gotowanie sobie przez ludzkość samozagłady.

Niedziela, 21.03.2004

Zobacz także: