Niemoralne prawo
Prawo moralne jest niepodzielne, jak niepodzielna jest świętość powołania ludzkiego w Chrystusie. Dlatego ktokolwiek łamie jedno prawo, jedno przykazania, ten depcze całe prawo Boże, zastępując przykazania Boże uchwałami wynikającymi ze "zgody większości" i chce w ten sposób zastąpić świętą instytucją małżeństwa i rodziny jakimiś alternatywnymi "związkami" pozbawionymi wszelkiego charakteru moralnego, ten stawia siebie na miejscu Boga, czyli naśladują dokładnie strategię szatana, czyniąc się nieświadomie jego wspólnikiem. Tak może postępować tylko człowiek szalony albo opętany. Broń nas, Boże, przed takimi "reformatorami" ludzkości!

Nasz Dziennik, 13-14.03.2004

Zobacz także: