Polecane książki
Adolpho Lindenberg, Wolny rynek w społeczeństwie chrześcijańskim, SKCh im. Ks. P. Skargi, Kraków 2006


(...) Istnieje jednakże szeroko rozpowszechnione wśród zwolenników gospodarki wolnorynkowej przekonanie, iż do uzdrowienia poważnych niedomagań nękających społeczeństwo wystarczą same reformy ekonomiczne, które uwolnią nasze życie od poczucia niepewności i cierpienia. Jest to przekonanie absolutnie bezpodstawne. Człowiek współczesny skłonny jest wierzyć, iż dobra materialne, praca, bogactwo i poczucie bezpieczeństwa wystarczą, aby zapewnić mu pokój i szczęście. Jako katolicy postrzegamy to z zupełnie innej perspektywy: dzisiejszy kryzys to przede wszystkim kryzys moralny i religijny, a zatem złudne byłoby uciekanie się - aby go rozwiązać - wyłącznie do środków ekonomicznych. W rzeczy samej, nie da się osiągnąć jakichkolwiek konkretów nie biorąc pod uwagę zrównoważonego i harmonijnego kontekstu społecznego, zgodnego z zasadami moralnymi i ukierunkowanego na poprawę duchową i kulturową.
Naszym zdaniem, oprócz ogólnego poparcia dla ruchu na rzecz wyzwolenia systemów ekonomicznych na świecie, należy dać czytelnikom równie wyczerpującą, co atrakcyjną odpowiedź na pytanie, jaki powinien być idealny chrześcijański ład społeczno - ekonomiczny. Dlatego też nie ograniczamy się wyłącznie do zajęcia pozycji obronnych. Chcielibyśmy rozniecić w czytelnikach - zwłaszcza młodych - żarliwe pragnienie walki o prawdziwie katolicki porządek rzeczy: taki, który stanowi przeciwieństwo zarówno spuścizny socjalistycznej, jak i innych błędów dzisiejszego świata.
Kryzys cywilizacji, która z wielu powodów nadal może być uważana za chrześcijańską, rodzące się spory i konfrontacje ideologiczne, zastrzeżenia, jakie wielu tradycyjnych i konserwatywnych katolików żywi wobec wolnego rynku oraz zaprzeczenie istnienia negatywnych aspektów współczesnego świata - wszystko to skłoniło nas do przedstawienia tematu w następującym porządku: zderzenie poglądów dominujących we współczesnym świecie, prezentacja ruchu na rzecz nieskrępowanych systemów ekonomicznych oraz naszej postawy wobec rosnącej hegemonii gospodarki rynkowej i wreszcie zarysowanie cech przyszłego chrześcijańskiego ładu społeczno - ekonomicznego, czyli charakteru społeczeństwa organicznego. (...)
/ze wstępu/