Polecane książki
Św. Ludwig Maria Grignon de Montfort "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"


Największym dziełem świętego Ludwiga Marii Grignon de Montfort jest bez wątpienia ta mała książeczka zatytułowanej "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny".
Wybrana na Matkę Zbawiciela, Maryja stała się przez to Matką wszystkich odkupionych. Kochać Ją to kochać Chrystusa. Miłość Maryi nie ma innego zadania, jak prowadzić do Jezusa - to podstawa każdego nabożeństwa. Od początku misji Swego Syna Maryja wskazała drogę upodobniania się do Niego mówiąc: "uczyńcie wszystko, co On wam powie" (por. J 2,5). Poświecić się Maryi to żyć w uzależnieniu od Niej, by być prowadzonym pewniej, drogą najkrótszą do Jezusa. Maryja prowadzi Swe dzieci do Jezusa tak pewnie jak koryto rzeki prowadzi wody do oceanu.
Droga jaką nam oferuje święty Ludwig Maria Grignon de Montfort jest krótszą drogą do doskonałości naszego chrześcijańskiego życia. Jest to przewodnik, który prowadzi nas do Maryi i przez ręce Maryi do Jezusa. Oto prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Panny. W sposób naturalny można je włączyć we wszelką duchowość, w każdym stanie życia, we wszystkich okolicznościach.