Polecane książki
Dietrich von Hildebrand "Spustoszona Winnica"


Celem tej książki jest, po pierwsze, krótkie przedstawienie głównych błędów, które zazwyczaj są ukazywane jako przełom w kierunku uczynienia z nowoczesnego człowieka istoty dojrzałej i samodzielnej, od której jakoby nie można wymagać akceptacji nauki Kościoła w jej dotychczasowej formie. W rzeczywistości błędy te bynajmniej nie są nowe, gdyż zostały potępione częściowo na Soborze Trydenckim, częściowo zaś na I Soborze Watykańskim. Możemy tutaj mówić o zapomnianych anatemach. Po drugie, zostaną tutaj obnażone błędy ukryte, subtelne, wprowadzane najczęściej pod pięknymi, pozornie szlachetnymi tytułami, a których groźnego charakteru nie dostrzegają często wierzący katolicy.
Książka ta pokrótce odnosi się także do przebudzenia wielu ludzi, które w chwili obecnej musi nas napawać nadzieją - do rosnącego z każdym dniem oporu przeciw fałszowaniu prawdziwego ducha Ewangelii i Kościoła świętego.
Jeżeli uda mi się - na tle chwały Bożego objawienia, na tle cudu i niepojętego daru jaki stanowi Kościół święty, a także wobec przezwyciężania ducha świata w osobach świętych - jasno oświetlić ciężar błędów i wdzieranie się przeciętności w całej jej zgubnej naturze oraz roztoczyć przed naszą duszą, jako pocieszające źródło prawdziwej nadziei, narastający wreszcie opór przeciw pustoszeniu winnicy Pana - to książka ta spełni swój cel.

Autor