Polecane książki
ks. dr Felix Sarada y Salvany "Liberalizm jest grzechem"


Liberalizm jest błędem naszych czasów. Jego istotę stanowi błędna koncepcja, wedle której jedna religia jest równia dobra co inna, a ludzie mają prawo swobodnego wyboru najbardziej odpowiadającej im religii. Autor nazywa liberalizm "potworem naszych czasów", "złem ponad wszystkim co złe", "śmiertelną herezją", "żywym lwem, krążącym w poszukiwaniu kogo mógłby pożreć". Dalej stwierdza on: "Liberalizm i liberalizm katolicki zostały otwarcie potępione przez Piusa IX". I znowu: "Liberalizm wszelkiego stopnia i wszelkiej postaci został formalnie potępiony - tak dalece, że niezależnie od motywów jego wewnętrznego zła, objęty jest on formalną anatemą Kościoła, wystarczająco ważną dla wszystkich wiernych katolików. Niemożliwe jest, by błąd tak rozpowszechniony i tak radykalny uniknął potępienia." LIBERALIZM JEST GRZECHEM to przekład i adaptacja książki El Liberalismo es Pecado ("Liberalizm jest grzechem"), napisanej i wydanej w 1886 r. w Hiszpanii. Czyta się te książkę jednak tak, jak gdyby napisano ją współcześnie! Zawarte w niej opinie są niestety nawet bardziej aktualne dziś niż wtedy gdy ukazała się ona po raz pierwszy. Książka ta przedstawia wszystkie odcienie śmiertelnego grzechu liberalizmu, starannie określając, jakimi środkami go zwalczać. Rozbija ona w puch niedorzeczne i nielogiczne myślenie liberalne, którym zarażona jest dziś większość ludzi, w tym także, niestety, większość katolików. W sytuacji gdy liberalizm triumfuje w naszych czasach prawie powszechnie, można stwierdzić z całym przekonaniem, że żadna z drukowanych dziś książek katolickich nie daje więcej niż LIBERALIZM JEST GRZECHEM i żadna nie zasługuje na pilniejszą uwagę z naszej strony!