Polecane książki
Roberto de Mattei, Krzyżowiec XX wieku. Plinio Correa de Oliveira, Instytut im. ks. Piotra Skargi, Kraków 2004


Plinio Correa de Oliveira nie jest - dzięki Bogu - postacią zupełnie nieznaną w naszej ojczyźnie. Przed kilku laty krakowskie "Arcana" wydały jego opus magnum - Rewolucję i Kontrrewolucję, a w miesięczniku pod tym samym tytułem opublikowano jego Autobiografię filozoficzną. Mamy także pięknie wydaną - przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi - Drogę Krzyżową. Również w innych czasopismach ("Pro Fide Rege et Legę", "Punkt Widzenia") i opracowaniach (Encyklopedia "Białych Plam") czytelnik polski znaleźć może fragmenty różnych prac "Doktora Plinio", zwłaszcza niedocenionej subtelności wykłady z cyklu Środowiska - Zwyczaje - Cywilizacje, tudzież przyczynki mu poświęcone. Jednakowoż ukazanie się pracy profesora Roberta de Mattei wytwarza zupełnie nową jakość w polskiej recepcji dzieła brazylijskiego bojownika sprawy Chrystusowej. Przede wszystkim dlatego, że jest to bez wątpienia najlepsza i najpełniejsza, jak dotąd, monografia, jaką o Plinio Correi de Oliveira napisano - lecz nie tylko dlatego. Mamy tu bowiem do czynienia z czymś znacznie większym, niż tylko spełniającą wszelkie standardy warsztatowe rozprawą naukową, albo - z innego punktu widzenia - zajmującą vie romancée. Książka profesora de Mattei istotnie angażuje czytelnika, ale nie zaspokajaniem próżnej ciekawości tyczącej "sławnego człowieka", lub choćby podniet intelektualnych. Przenika ona - chciałoby się rzec: "prześwietla" delikatnym i czułym, a jednocześnie niezwykle precyzyjnym aparatem poznawczym i empatycznym - niezmierzone bogactwo myśli, czynu i duchowości człowieka, który żył na tym świecie, ale był nie z tego świata; który żył tak, jak by już mieszkał "w domu Ojca swego".
Swoją opowieść o "krzyżowcu XX wieku" prowadzi de Mattei w dopełniających się i systematycznie rozwijających, lecz ogniskujących wokół stałego jądra osobowości bohatera, koncentrycznych kręgach tematycznych. W kolejnych rozdziałach poznajemy środowisko społeczne i kulturowe arystokracji Sao Paulo, a także burzliwe tło polityczne Brazylii dawniejszej i współczesnej; wzrastanie oraz dojrzewanie młodego Plinia do rozpoznania sensu i specyfiki swojego powołania, zwieńczonego w pierwszym etapie służbą publiczną w parlamencie oraz redagowaniem "Legionário"; jego dramatyczną walkę o uratowanie Akcji Katolickiej przed ześliźnięciem się w lewicowy progresywizm; olśniewająco precyzyjną teorię rewolucji i kontrrewolucji; wypracowanie dynamicznej i nowatorskiej formy współczesnego ruchu krucjatowego w postaci Stowarzyszenia Tradycja - Rodzina - Własność; heroiczne zmagania o zachowanie wytyczonego przez Boskiego Założyciela kursu Łodzi Piotrowej, podmywanej zdradzieckimi prądami podczas i po Soborze Watykańskim II; wreszcie filozofię i teologię dziejów Correi de Oliveira - zarazem własną i oryginalną oraz zakorzenioną mocno w całej Tradycji katolickiej, a w szczególności w wizji zmagających się do kresu dziejów Dwóch Miast św. Augustyna i Hexameronu św. Bonawentury.
Trzeba podkreślić, że gdyby nawet książka de Mattei składała się tylko z pierwszych trzech rozdziałów, już stanowiłaby bezkonkurencyjne na naszym rynku wydawniczym kompendium wiedzy o Brazylii, jej historii, kulturze, życiu religijnym oraz oczywiście o samym bohaterze tego dzieła. Jakże bowiem nikłe miejsce w polskiej samowiedzy zajmuje ten największy przecież katolicki kraj na świecie!

Jacek Bartyzel /z wprowadzenia/