Polecane książki
Ks. Henri Delassus, Duch rodzinny w domu, społeczeństwie i państwie, SKCh im. Ks. P. Skargi, Kraków 2005


Przygoda intelektualna najwyższej próby, jaką jest spotkanie z książką księdza Henri Delassusa, dostarcza dwojakiego rodzaju radości. Pierwsza to radość z odkrycia Francji katolickiej z początku dwudziestego wieku. Krystaliczny w swej przejrzystości wykład, czym jest niezmienny porządek natury wpisany w powołanie rodzin, hierarchię społeczną, organizację narodów i państw powstał zaledwie dziewięćdziesiąt lat temu, ale zarazem - sto dwadzieścia lat od Rewolucji Francuskiej. To musi napawać nadzieją. Skąpe polskie wydania powojenne katolickich pisarzy francuskich, takich jak Jean Guitton, Paul Claudel, Georges Bernanos czy ostatnio André Frossard, dostarczały zachwytu nad finezją myśli i doskonałością stylu, którego poszukujemy w twórczości Francuzów. Jednak - jeśli wolno zaryzykować porównanie - ksiądz Delassus, zupełnie nieznany dzisiejszym czytelnikom, krytyce i historykom Kościoła, jawi się na tym tle jako myśliciel, który wnosi bezcenną wartość w duchowe dziedzictwo pisarzy francuskich: jest bowiem kimś, kto nie utracił duchowego i intelektualnego kontaktu z przeszłością swojego kraju. Przeciwnie - z jej bogactwa czerpie konkluzje, które musimy uznać za odkrywcze, zdumiewająco aktualne analizy dotyczące pytania: czym jest tradycja rodzin wpisana w życie polityczne, gospodarcze, w system prawny państwa. Książka księdza Delassusa jest świadectwem myślenia wolnego, nie dotkniętego spustoszeniem, jakiego dokonała Rewolucja w życiu intelektualnym kraju, myślenia ukształtowanego przez najlepsze tradycje racjonalizmu chrześcijańskiego. Spotkanie z myśleniem o Francji kategoriami historycznymi, ukazywanie jej minionej wielkości, znajdowanie źródeł jej niezwykłego rozwoju - zwłaszcza w wiekach średnich, aż do wieku XV - zasług jej władców dla katolicyzmu, ale i określanie głębokich przyczyn jej upadku, to dla współczesnych pokoleń zajęcie na kształt odkrywania Atlantydy - nie bez lęku, z drżeniem. Ale i z entuzjazmem i radością. Skąd ta radość?
Ksiądz Henri Delassus był starannie wykształconym teologiem, jego wizję zasad rozwoju cywilizacji w świecie potwierdzają wszystkie badania nauk szczegółowych - ach, ta dawna teologia, którą dziś w seminariach duchownych tak nieudolnie usiłuje zastąpić socjologia i psychologia! Głęboko odczuwany przez wielu ludzi, którym towarzyszy refleksja na temat przeszłości, nie wyrażony do końca w pracach naukowych, ukryty - lecz też i w jakiś sposób oczywisty dla ludzi wierzących - sens dziejów człowieka na ziemi, pokrywał się w jego myśleniu z uznaniem wyjątkowej roli rodziny jako zamierzonej przez Boga, odzwierciedlającej jedność Trójcy Świętej i czerpiącej ze świadectwa życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Ewa Polak - Pałkiewicz /z przedmowy/