PIOTRSKARGA.PL

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o aktualizacjach i zmianach na stronach naszego serwisu prosimy o wpisanie adresu e-mail

NASZ RUCH NIE JEST PARTIĄ POLITYCZNĄ, ANI TEŻ NIE JEST POWIĄZANY Z KTÓRYMKOLWIEK Z ISTNIEJĄCYCH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
Kim jesteśmy?
Krucjata Młodych to grupa młodych katolików świeckich (głównie studentów), którzy przy Instytucie im. Księdza Piotra Skargi działają na rzecz obrony dziedzictwa chrześcijańskiego w coraz bardziej pogańskiej rzeczywistości. Jako katolicy świeccy zrzeszeni w prywatnym stowarzyszeniu działającym na prawie państwowym, skorzystaliśmy z uregulowań prawa kanonicznego oraz wskazań płynących z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem, dających nam możliwość takiej działalności. Obejmuje ona szeroko rozumianą sferę publiczną. Nie jesteśmy partią polityczną i nie jesteśmy też związani z którąkolwiek z nich, jednak ze względu na poważne upolitycznienie niemal wszystkich dziedzin życia zabieramy głos również w kwestiach politycznych walcząc o rozwiązania zgodne z katolicką doktryną i moralnością.
Cele
Walczymy o restytucję, zachowanie, i umocnienie katolickiej tożsamości Polski, przejawiającej się w:

+ sferze prawnej przez:
 • prawa, które winny być bez wyjątku zgodne z wiecznym i niezmiennym Prawem Boskim, które przejawia się w prawie naturalnym
 • sprawiedliwość i surowość w stosowaniu owego prawa wobec tych, którzy je łamią, zwłaszcza jeśli ofiarami są najbardziej bezbronni
 • szacunek i współpracę państwa z Kościołem Katolickim, któremu winna być zagwarantowana niezbędna wolność w wykonywaniu swej zbawczej misji
 • prawną ochronę dla podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina przed niszczącymi ją eksperymentami legislacyjnymi
 • ochronę jedynej naturalnej i moralnej formy gospodarowania, jaką jest wolna przedsiębiorczość oparta na uświęconej zasadzie własności prywatnej
+ płaszczyźnie społeczno-kulturowej
 • obyczajowość społeczeństwa, która zawsze powinna respektować prawo naturalne oraz katolicką moralność naszego społeczeństwa
 • domaganie się kar za bluźnierstwa i zgorszenia publiczne
 • promowanie w mediach szacunku i miłości do Boga i Kościoła,
 • zachowanie możliwości edukacji religijnej dzieci i młodzieży
 • ochronę i pielęgnowanie prastarych i bogatych chrześcijańskich tradycji naszego kraju
 • promocję wartościowej sztuki, zwłaszcza przenikniętej prawdziwie chrześcijańskim duchem
+ i religijnej:
 • umiłowanie i kultywowanie Tradycji Kościoła Katolickiego
 • szacunek dla Biskupów, Kapłanów, Zakonników i Zakonnic
 • edukację religijną zwłaszcza połączoną z apologetyką katolicką
 • obrony przed destrukcyjnymi wpływami sekt
Sposoby działania
Nasze cele realizujemy poprzez podejmowanie takich działań jak:
 • organizowanie dyskusji, wykładów i sympozjów dla młodzieży akademickiej i szkolnej
 • wspieranie inicjatyw polityków i osób działających w życiu publicznym na rzecz dziedzictwa cywilizacji chrześcijańskiej
 • popularyzowanie celów i działań ruchu w mediach
 • gromadzenie podpisów pod petycjami do władz oraz osobistości życia publicznego
 • opracowywanie i rozsyłanie listów, apeli i deklaracji
 • kolportowanie pism i ulotek informujących o działalności ruchu

poloniachristiana
Lepanto
Ukazał się 29. jubileuszowy numer "Rycerza Lepanto"
Czytelnicy znajdą w nim m. in. artykuły:
 • Szkoła Rycerska przy Instytucie im. Ks. Piotra Skargi
 • Z życia sekcji
 • Śp. Rafał Serafin - tak go zapamiętałem
 • Siedzący Byk katolikiem
 • Pistolety maszynowe Mors i MKPS
Numer 102,
wrzesień/październik 2018 r.
 • Ziemia naszego Zbawiciela