Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa - w Polsce nazywana także Kwietną lub Wierzbną, rozpoczyna cykl obchodów wielkanocnych, kościelnych i domowych, i najważniejszych obrzędów wiosennych. Kościół święci w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Najważniejszym akcentem w obchodach Niedzieli Palmowej są święcenia palm i uroczyste procesje z nimi. Procesje te już w IV w. obchodzili chrześcijanie w Jerozolimie, a później, w V i VI w., przyjęły się także w Kościele zachodnim, sam zaś zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI w. W tradycji Kościoła symbolizują one mękę, ale również triumf i zmartwychwstanie Jezusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej, a w tradycji ludowej są symbolem sił witalnych, życia, corocznej odnowy roślin i zapowiedzią ich kwitnienia i owocowania. W całej Polsce od wieków Niedziela Palmowa jest obchodzona tłumnie i uroczyście, a z palmami, którym przypisuje się nadzwyczajne właściwości, wiążą się liczne wierzenia i zwyczaje ludowe. Najpiękniejsze i najbardziej okazałe procesje z palmami odbywają się na Kurpiach i w Karpatach Zachodnich, na Ziemi Sądeckiej, w okolicach Myślenic, Bochni i Wieliczki, gdzie do tej pory dzięki dorocznym konkursom na najpiękniejszą palmę robi się palmy wysokie, często kilkumetrowe.
W Tokarni koło Myślenic uroczystości Niedzieli palmowej wzbogacają obchody tzw. Jezuska Palmowego, reaktywowane po prawie trzystuletniej przerwie przez miejscowych proboszczów. W procesji z palmami wozi się drewnianą figurę Pana Jezusa jadącego na osiołku na pamiątkę uroczystego wjazdu Zbawiciela do Jerozolimy przed świętem Paschy. Obyczaj ten był bardzo rozpowszechniony w Europie w okresie XV - XVIII w. Niegdyś procesje te były bardzo okazałe, zwłaszcza w Krakowie, gdzie wózek między kościołami św. Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny ciągnęli rajcy miejscy i najznamienitsi mieszczanie. Zebrane tłumy rzucały kwiaty i zielone wierzbowe gałązki pod koła wózka, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie dla ludzkiego zbawienia". Według legendy polskiej wszystkie osły za swoje zasługi dla Chrystusa Pana (także ucieczka do Egiptu) zostały naznaczone znakiem krzyża: mają na grzbiecie krzyżujące się ciemne pręgi.
We wsiach podkrakowskich w niedzielę Palmową odbywają się pochody chłopców, zwanych pucherokami.

Palma Wielkanocna - W Polsce jest to najczęściej wiązanka z gałązek wierzbowych z baziami, przybranych puszystymi kitami trzciny wodnej, kwiatami i wstążeczkami. Do palmy wkłada się także rośliny "wiecznie żywe", np. cisnę, gałązki borówek, bukszpanu, tuję, barwinek. Palmę wielkanocną święci się w kościele, a następnie obnosi w uroczystej procesji. W centralnej i wschodniej Polsce po powrocie z kościoła dla zdrowia, siły, dostatku i urody uderzano się lub chociaż tylko dotykano palmą. Robiły to przede wszystkim dzieci i młodzież, wołając: "Palma bije, nie ja biję, za tydzień wielki dzień, za sześć dni Wielkanoc!". Palmy używano w wielu zabiegach hodowlanych, pasterskich i rolniczych: przeniesionymi z kościoła palmami kropiono dom i obejście, bydło w oborze, gładzono boki krów; nad ich głowami kreślono palmami znak krzyża; przynajmniej jedną bazię dawano do połknięcia krowom i owcom itp. Na Pomorzu i Kaszubach rybacy przywiązywali kawałki palmy do swych sieci w intencji bezpiecznych i obfitych połowów. Kawałki palmy na wiosnę podkładano pod lemiesz pługa, w pierwszą zaorywaną skibę ziemi i dodawano do siewnego ziarna na dobry urodzaj. Na Ziemi Sądeckiej, a także w okolicach Bochni i Wieliczki, z rozebranych na części palm robi się kropidełka do świecenia pól w Poniedziałek Wielkanocny oraz krzyżyki, które wbija się w skiby na urodzaj. Na Podhalu kładzie się kawałki palm w zagony lnu i ziemniaków w celu ochrony przed klęskami żywiołowymi. Palmę przechowuje się z szacunkiem, wkłada za święty obraz, aby strzegła dom od wszelkiego złego i użyczała mu błogosławieństwa Bożego. Cząstki palm wkładano pod strzechę, a krzyżyk zrobiony z nich przybijano na drzwiach wejściowych, na wrotach stodół i obór. Dotychczas palmy są elementem świątecznego wystroju mieszkań, stołów wielkanocnych, a także stoisk i witryn sklepowych.

(na podstawie: Barbara Ogrodowska, Zwyczaje obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2001, s. 74; 124-125; 150-152)