MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Modlitwa przed posiłkiem - Benedictio Mensae - Grace Before Meals


Pobłogosław Panie Boże nas i te dary,
które z Twojej opatrzności spożywać mamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Benedic, Domine, nos et haec tua dona
quae de tua largitate sumus sumpturi
per Christum Dominum nostrum. Amen.
Bless us, O Lord!
and these Thy gifts,
which we are about to receive from Thy bounty,
through Christ our Lord.
Amen.