MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Modlitwa do św. Anioła Stróża - Oratio ad Angelum Custodem - Prayer to the Guardian AngelAniele Boży, stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Angele Dei,
qui custos es mei,
me tibi commissum pietate.
Superna hodie,
illumina, custodi,
rege et guberna.
Amen.
Guardian Angel from heaven so bright,
Watching beside me to lead me aright,
Fold thy wings round me, and guard me with love,
Softly sing songs to me of heaven above.
Amen.