MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Credo Nicejskie - Symbolum Nicaenum - The Nicene Creed


Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy.
I stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany,
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych;
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem,
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine;
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum;
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos;
cujus regni non erit finis.
Et in unum Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem;
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patri et Filio
simul adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per prophetas.
In unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptismam in remissionem pecatorum,
Expecto resurrectionem mortuorum,
Et vitam venturi saeculi.
Amen.
I believe in one God,
the Father Almighty,
maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible;
And in one Lord Jesus Christ,
the only begotten Son of God,
begotten of his Father before all worlds,
God of God, Light of Light,
very God of very God,
begotten, not made,
being of one substance with the Father;
by whom all things were made;
who for us men and for our salvation
came down from heaven,
and was incarnate by the Holy Ghost
of the Virgin Mary,
and was made man;
and was crucified also for us under Pontius Pilate;
he suffered and was buried;
and the third day he rose again
according to the Scriptures,
and ascended into heaven,
and sitteth on the right hand of the Father;
and he shall come again, with glory,
to judge both the quick and the dead;
whose kingdom shall have no end.

And I believe in the Holy Ghost the Lord, and Giver of Life,
who proceedeth from the Father [and the Son];
who with the Father and the Son together
is worshipped and glorified;
who spake by the Prophets.
And I believe one holy Catholic and Apostolic Church;
I acknowledge one baptism for the remission of sins;
and I look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come. AMEN.