MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Witaj Królowo - Salve Regina - Hail, Holy Queen!


Witaj, Królowo, Matko milosierdzia,
zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witay!
Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jeczac
i placzac na tym lez padole.
Przeto, Oredowniczko nasza,
one milosierne oczy Twoje na nas zwróc,
a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaz.
O laskawa, o litosciwa,
o slodka Panno Maryjo !

P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Salve Regina, mater misericordiae: vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Amen.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Hail, Holy Queen,
Mother of mercy,
our life,
our sweetness and our hope.
To thee do we cry,
poor banished children of Eve.
To thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy towards us.
And after this our exile,
show unto us the blessed Fruit of thy womb, Jesus.
O clement, O loving,
O sweet Virgin Mary.

V. Pray for us, O Holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.