MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Anioł Pański - Angelus Domini - the Angelus


P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
P.: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Amen.
P:. Niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
V. Angelus Domini, nuntiavit Mariae;
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.
V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena...
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena,...
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
V. The Angel of the Lord declared unto Mary.
R. And she conceived by the Holy Spirit.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death.
V. Behold the handmaid of the Lord.
R. Be it done unto me according to thy word.
Hail Mary, full of grace...
V. And the Word was made Flesh.
R. And dwelt among us.
Hail Mary, full of grace...
V. Pray for us, O holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray: Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts, that we to whom the Incarnation of Christ Thy Son was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ Our Lord.
R. Amen.