MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Modlitwa św. Bernarda - Memorare - The Prayer of St. Bernard


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Memorare, O piissima Virgo
Maria, non esse auditum a saeculo,
quemquam ad tua currentem praesidia,
tua implorantem auxilia, tua petentem
suffragia, esse derelictum. Ego tali
animatus confidentia, ad te, Virgo
Virginum, Mater, curro ad te venio,
coram te gemens peccator assisto.
Noli, Mater Verbi, verba mea
despicere; sed audi propitia et exaudi.
Amen.
Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known
that any one who fled to thy protection,
implored thy help,
and sought thy intercession,
was left unaided.
Inspired with this confidence,
I fly unto thee,
O Virgin of virgins, my Mother;
to thee I come;
before thee I stand sinful and sorrowful.
O Mother of the Word Incarnate,
despise not my petitions,
but, in thy mercy, hear and answer me.
Amen.