MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Pod Twoją Obronę - Sub Tuum Presidium - Under Your Protection


Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz
nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus;
sed a periculis conctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta!
Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra!
Tuo filio nos reconcilia,
tuo filio nos commenda,
tuo filio nos repraesenta! Amen.
We turn to you for protection,
holy Mother of God.
Listen to our prayers
and help us in our needs.
Save us from every danger,
glorious and blessed Virgin.