MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Pozdrowienie Anielskie (Zdrowa¶ Mario...) - Salutatio Angelica (Ave Maria...) - Hail Mary


Zdrowa¶ Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tob±,
błogosławiona¶ Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
¦więta Maryjo,
Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę ¶mierci naszej. Amen
Ave Maria, gratia plena,
dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Hail Mary, full of grace.
The Lord is with thee.
Blessed are thou among women,
and blessed is the fruit
of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God.
Pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.