Kącik oręża
Nowy komendant Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej


Benedykt XVI mianował nowego komendanta Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Został nim 36-letni Daniel Rudolf Anrig, który jednocześnie został awansowany na stopień pułkownika.

Daniel Rudolf Anrig urodził się10 lipca 1972 r. w Walenstadt w kantonie Sankt Gallen w Szwajcarii. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci. W latach 1992-94 był halabardnikiem w Gwardii Szwajcarskiej. Po powrocie do ojczyzny ukończył studia z prawa cywilnego i kościelnego na uniwersytecie we Fryburgu. W latach 1999-2001 był asystentem przy katedrze prawa cywilnego tej uczelni. Przez kolejne cztery lata kierował policją kryminalną kantonu Glarus, po czym w 2006 r. został kapitanem i komendantem głównym policji tego kantonu.

Anrig będzie 34 komendantem Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w jej, liczącej ponad 500 lat, historii. Formacja ta istnieje od 1506 r. i stanowi osobistą ochronę papieża i Pałacu Apostolskiego, strzeże granic państwa watykańskiego, a od niedawna jej członkowie towarzyszą papieżowi w podróżach zagranicznych. Powołana do osobistej ochrony papieża Juliusza II, nie odgrywała żadnej roli w wojnach i politycznych walkach o władzę.

Za czyn szczególnie bohaterski, a zarazem chrzest bojowy najmniejszej armii świata, uważa się walkę gwardzistów z liczącą 20 tys. żołnierzy armią cesarza Karola V podczas oblężenia Rzymu - tzw. sacco di Roma - 6 maja 1527 r. W obronie papieża zginęło wówczas 142 spośród 189 gwardzistów. Była to największa tragedia w dziejach Gwardii Szwajcarskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia zaprzysiężenie nowych rekrutów odbywa się rokrocznie 6 maja. Na placu św. Piotra nowi gwardziści składają swoją przysięgę papieżowi w obecności ambasadora Szwajcarii.

Obecnie w służbie papieża pracuje 110 gwardzistów. Ich komendant ma rangę pułkownika, jest członkiem Rodziny Papieskiej i ma tytuł szlachcica Jego Świątobliwości. Do Gwardii przyjmowani są jedynie obywatele Szwajcarii wyznania katolickiego.

Źródło: KAI