Sekcja Rycerska Lepanto
Zjazd listopadowy 2005
W dniach 11-13 listopada br. Sekcja Rycerska Lepanto zorganizowała kolejny zjazd młodzieży zaangażowanej w jej działalność. Zgodnie z tradycją program spotkania starannie łączył elementy edukacyjne i sportowe. Młodzi rycerze ponownie gościli wieloletniego misjonarza i egzorcystę o. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który opowiedział im o zagrożeniach dla dusz ludzkich, jakie wynikają z niefrasobliwej wiary w różnego rodzaju talizmany i amulety. Z pogadanek wygłoszonych przez członków Stowarzyszenia TFP, mogli dowiedzieć się o historii powstania tej organizacji i ideałach jej przyświecających. Pan Valdis Grinsteins z Wenezueli przedstawił chłopcom katolickie spojrzenie na sens istnienia poszczególnych narodów i misje, które otrzymały od Boga do wypełnienia. Członkowie Sekcji "Lepanto" zwiedzili również teren klasztoru należącego do zakonu rycerskiego Bożogrobców w Miechowie, gdzie zapoznali się z historią krucjat oraz ideałami, które kierowały rycerzami - mnichami w walce o Ziemię Świętą; modlili się wokół grobu Chrystusa, wykonanego jeszcze w średniowieczu na wzór oryginału w Jerozolimie. W Paczółtowicach doskonalili się w jeździe konnej, której podstawy poznali na obozie letnim w Brennej. Przy okazji w pobliskim klasztorze karmelitów bosych w Czernej złożyli wizytę Matce Najświętszej. Wszak wszyscy chłopcy noszą na szyjach szkaplerze podobne do tego, który NMP trzyma w swym ręku, na obrazie umieszczonym w transepcie tamtejszej kaplicy. Niemałym przeżyciem był konkurs strzelecki, którego zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.