Sekcja Rycerska Lepanto
Kodeks Honoru Średniowiecznego Rycerza
  1. Będziesz wierzył we wszystko, czego uczy Kościół i będziesz przestrzegał wszystkich jego przykazań
  2. Będziesz bronił Kościoła.
  3. Będziesz szanował słabych i staniesz się ich obrońcą.
  4. Będziesz kochał kraj, w którym się urodziłeś.
  5. Nie cofniesz się przed wrogiem.
  6. Będziesz nieustannie prowadził wojnę przeciwko niewiernym.
  7. Będziesz wiernie przestrzegał swych obowiązków feudalnych, zawsze gdy nie będą sprzeczne z prawem Bożym.
  8. Nie będziesz nigdy kłamał, a zawsze dotrzymasz danego słowa.
  9. Będziesz dla wszystkich hojny.
  10. Będziesz zawsze i wszędzie mistrzem prawości i dobra przeciwko niesprawiedliwości i złu.