Sekcja Rycerska Lepanto
Geneza Sekcji Rycerskiej Lepanto
Inicjatorem utworzenia przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi sekcji, która zajmowałaby się formacją młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym był śp. Rafał Serafin. Jako instruktor karate i kapral rezerwy WP widział potrzebę przybliżenia młodzieży męskiej, często zafascynowanej wschodnimi sztukami walki (co w wielu wypadkach staje się przyczyną wejścia do różnych sekt, rodem z Dalekiego Wschodu), dzisiaj już częściowo zapomnianych wzorów rycerza służącego Bogu i rodzinnemu krajowi. Bo przecież zadania rycerza chrześcijańskiego nie ograniczały się tylko do władania mieczem i dzielnego uderzania na wroga. Rycerze angażowali się w pracę polityczną i społeczną. Wraz z duchowieństwem i stanem trzecim budowali Cywilizację Chrześcijańską, a gdy zaistniała taka potrzeba, bronili jej. Zmieniała się technika walki, zmieniała forma działania, a ludzie kierujący się ideałami rycerskimi wiernie stali na straży Tradycji ojców. Starsi kształtowali młodszych ucząc praktykowania cnót chrześcijańskich, szczególny nacisk kładąc na te, które są niezbędne dla żołnierza.

Sekcja Rycerska Lepanto rozpoczęła swą działalność "Obozem rycerskim" zorganizowanym w dniach od 5 do 10 sierpnia 2001 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z tej okazji ukazał się pierwszy numer biuletynu "Rycerz Lepanto". Odbywające się w wakacje, ferie i niektóre długie weekendy obozy są okresem szczególnie intensywnej pracy formacyjnej członków sekcji. Poranna zaprawa, wspólna modlitwa, Msza św., zajęcia sportowe, wykłady na tematy historyczne i ideowe, wycieczki, różnego rodzaju gry zespołowe wypełniają całe obozowe dni. Zapraszani goście dzielą się z chłopcami swoimi doświadczeniami życiowymi, wiedzą na tematy społeczno - religijne etc.

Ale działalność sekcji nie ogranicza się wyłącznie do obozów. Rycerze Lepanto biorą udział w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, angażują się w akcje typu: rozdawanie ulotek, zbieranie podpisów pod protestami oraz w apostolacie - np. propagowanie Orędzia Fatimskiego na Ukrainie i Litwie.