Kronika
» 2005«


  • 9 czerwca 2005 r. - prelekcja dra Mieczysława Ryby, wykładowcy KUL i radnego miasta Lublina pt. "Co się dzieje z III RP - czyli Polska przed kolejnymi wyborami".

  • 12 maja 2005 r. - kolejny wykład w Krucjacie, tym razem prelekcję wygłosił red. naczelny kwartalnika "Stosunki Międzynarodowe" P. Michał Sikorski. Temat spotkania: "Miejsce Polski w transatlantyckich rozgrywkach".

  • 12-13 marca 2005 r. - sympozjum formacyjne dla młodzieży męskiej z Krakowa i okolic.

  • 8-12 luty 2005 r. - seminarium w Szczawie pt. "Schyłek Cywilizacji Zachodniej - nadzieje na przyszłość". Gościliśmy osoby z wielu miejsc Polski oraz z Portugalii i Białorusi.

  • 27 stycznia 2005 r. - kolejne spotkanie naszego ruchu. Tym razem prelekcję wygłosił P. Krzysztof Chrząstek. Odczyt nosił tytuł "Inwazja okultyzmu na naszą codzienność".

  • 20 stycznia 2005 r. - sympatycy i członkowie ruchu Krucjata - Młodzi w Życiu Publicznym zgromadzili się w celu wysłuchania prelekcji ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ pt. "Sens ludzkiego życia".