Kodeks Honoru Średniowiecznego Rycerza
  1. Będziesz wierzył we wszystko, czego uczy Kościół i będziesz przestrzegał wszystkich jego przykazań

  2. Będziesz bronił Kościoła.

  3. Będziesz szanował słabych i staniesz się ich obrońcą.

  4. Będziesz kochał kraj, w którym się urodziłeś.

  5. Nie cofniesz się przed wrogiem.

  6. Będziesz nieustannie prowadził wojnę przeciwko niewiernym.

  7. Będziesz wiernie przestrzegał swych obowiązków feudalnych, zawsze gdy nie będą sprzeczne z prawem Bożym.

  8. Nie będziesz nigdy kłamał, a zawsze dotrzymasz danego słowa.

  9. Będziesz dla wszystkich hojny.

  10. Będziesz zawsze i wszędzie mistrzem prawości i dobra przeciwko niesprawiedliwości i złu.