Gorzkie Żale
Gorzkie Żale - to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi z początków XVIII w. Gorzkie Żale po raz pierwszy zostały wydane drukiem w r. 1707 dzięki staraniom istniejącego przy kościele parafialnym Świętego Krzyża w Warszawie Arcybractwa św. Rocha i jego protektora, ks. Wawrzyńca Stanisława Benika.
W tzw. intencji, poprzedzającej część III Gorzkich Żali czytamy, że "te plagi, bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi (które rozważa się w III części) ofiarować będziemy Ojcu Niebieskiemu za fundatorów i dobrodziejów, za wszystkich społem braci i siostry konfraterni naszej" (tj. bractwa naszego św. Rocha).
Powodem ułożenia nabożeństwa pasyjnego było, jak wspomina księga posiedzeń brackich, że "dawne śpiewania (tj. po łacinie) nie było przystępne i zrozumiałe dla ludzi". Dlatego ułożono czysto polską pasję, która pobożnemu ludowi bardzo się spodobała.
Gorzkie Żale zaczynają się od tzw. "pobudki" czyli wezwania do rozmyślania Męki Pańskiej. Pierwsze słowa tej pobudki brzmią: "Gorzkie żale przybywajcie". Po tej "pobudce" następują trzy części samego rozmyślania Męki Pańskiej. Każdą z nich poprzedza odczytanie tzw. intencji, tj. zapowiedzi, które szczegóły Męki Pańskiej w tej części ma się rozważać, i w jakiej intencji ofiarowane jest Bogu to rozmyślanie.
Każda z głównych trzech części składa się z trzech rozdziałów - z "Hymnu", "Lamentu duszy nad cierpiącym Jezusem", śpiewanego jak litania, po czym następuje "Rozmowa duszy z żałosną Matką nad Synem swym bolejącą". Przed rozpoczęciem Gorzkich Żalów odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po ukończonej trzeciej części śpiewa się trzy lub pięć razy "Któryś za nas cierpiał rany", po czym następuje kazanie pasyjne, suplikacje i zakończenie błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Gorzkie Żale odprawiane są przez cały czas Wielkiego Postu we wszystkich kościołach w Polsce, w niedzielę po południu. Nazwa nabożeństwa pochodzi od słów rozpoczynających te pieśni żałobne. Do jego wielkiej popularności przyczynili się księża misjonarze. Głównie dzięki ich posłudze Gorzkie Żale dotarły także poza granice Polski - do Stanów Zjednoczonych, Brazylii a nawet Chin.

Biuletyn Prasowy KAI nr 20/2007