Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych - 1 listopada - uroczystość kościelna ku czci znanych (wyniesionych na ołtarze) i nie znanych świętych, ustanowiona 835 r. przez papieża Jana XI. Wcześniej już w VI w. w Kościele wschodnim (w Antiochii) w pierwszą niedziele po Zesłaniu Duch Świętego czczono wszystkich bezimiennych męczenników. W Kościele powszechnym podobną uroczystość, Świętych Męczenników (13 maja)ustanowił papież Bonifacy IV w 609 r., w VIII w. dodano do tego kultu wszystkich świętych sprawiedliwych. W tradycji polskiej głównie ludowej, uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter zaduszny. W tym dniu ludzie nawiedzają cmentarze, w czasie tego święta sprawowana jest w kaplicy na cmentarzu Msza Święta, poprzedzona uroczystą procesją żałobną. W Polsce przyjął się zwyczaj zapalania zniczy i świeczek i umieszczania ich na grobach i mogiłach zmarłych. Przed Świętem Wszystkich Świętych cmentarze są szczególnie dekorowane i sprzątane. Utrwalił się zwyczaj umieszczania kolorowych kwiatów głównie chryzantem. Kościół wprowadził również odpust zupełny, który można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust taki możemy ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące przez osiem dni (licząc od Święta Wszystkich Świętych), jeśli nawiedzimy cmentarz lub kościół; pomodlimy się w intencji tych dusz oraz spełnimy pozostałe zwykłe warunki.

Cmentarz - miejsce spoczynku - otaczany teren na którym w mogiłach pojedynczych lub zbiorowych, grzebie się zmarłych. Cmentarze powstały na całym świecie jako wyraz szacunku dla zmarłych. Najstarsze cmentarze powstałe ok. 4000- 1800 p.n.Chr. Na tych cmentarzach występują groby całopalne jak i szkieletowe. Przed przyjęciem chrześcijaństwa miejscem pochowku bywały "święte gaje", polany leśne, pagórki. Kościół katolicki wprowadził zwyczaj grzebania zmarłych w poświęconej ziemi i zwalczał pogańskie zwyczaje grzebania, praktykowane jeszcze w XVII i XVIII wieku. Ustawa synodu wileńskiego z 1744 r. nakładała karę za pochowanie zmarłego poza cmentarzem. Duchowni starali się wpoić wiernym poszanowanie cmentarza, zalecają utrzymanie na nim wzorowego porządku, zachowanie powagi i spokoju, nakazują, aby owo miejsce było otoczone parkanem (drewnianym lub murowanym) z bramą (bramami). Kostnice miały być szczelnie zamykane, z widocznymi z daleka symbolami religijnymi. Synod warmiński (1610 r.) między innymi zabraniał rozwieszania na cmentarzach pościeli i odzieży, wystawiana i mycia naczyń, spasania bydła. Synod kijowski (1762 r.) zakazał jeździć przez cmentarz i odbywać na nim targi. Kościół starał się wykorzenić resztki pogańskich zwyczajów i w tym celu również zakazał odprawianie pogrzebów przed i po zachodzie słońca (synod wrocławski 1641 r.). Wystosował zalecenie, aby nawet najubożsi byli chowani z udziałem księdza na koszt plebana i parafii. Miejscem pochówku chrześcijańskiego był początkowo teren bezpośrednio przylegający do kościoła, zwany cmentarzem kościelnym, następnie został wydzielony, poświęcony i ogrodzony teren w pobliżu kościoła i zawsze administrowany przez proboszcza. Aż do XVIII w. wieku zmarłych grzebano głównie w mogiłach ziemnych, wyjątek stanowili duchowni, możni, dobrodzieje kościołów, których grzebano w kryptach kościelnych. Synod łucki (1727 r.) nakazał ograniczyć pochówki w kryptach, motywując swe decyzje niszczeniem posadzki w kościele, nakazał grzebanie wszystkich na cmentarzu. Od tego okresu zwiększyła się liczba grobów murowanych i pieczar grobowych. W XVII i XIX w. wieku kiedy nastąpił rozwój miast, zaczęto grzebać zmarłych na terenach podmiejskich, które były projektowane według założeń parkowych z wytyczonymi alejami, ścieżkami, kwaterami Budowane były również kaplice grobowe, rzeźby, nagrobki. Umieszczano również epitafia, inskrypcje, sentencje. Największe polskie nekropolie to warszawskie Powązki, cmentarz Rakowicki w Krakowie, wileński cmentarz na Rossie i Łyczakowski we Lwowie.

Na podstawie: Barbara Ogrodowska, Zwyczaje i obrzędy i tradycje w Polsce, s. 37-38, Warszawa 2001.