Apologetyka
 1. Rok strachu i nadziei

  Rok 2012 rodzi się w niepokojach kryzysu ekonomicznego, pośród gróźb destabilizacji politycznej starego kontynentu i rzekomo strasznych a nieprzewidywalnych tego skutków oraz fali dorzynających naszą gospodarkę podwyżek cen i podatków. Dotychczasowi superoptymiści głoszący dalszy wzrost dobrobytu i niczym nieograniczony postęp w Europie przodują obecnie w straszeniu mieszkańców zarówno całego kontynentu, jak i naszego kraju skutkami rozpadu strefy euro oraz całej Unii. 2. Krzyż a sprawa polska

  Krzyż to odwieczny symbol wiary chrześcijańskiej, znak naszego odkupienia dokonanego przez Chrystusa Pana przed dwoma tysiącami lat na wzgórzu Kalwarii. Na przestrzeni wieków towarzyszył pokoleniom Polaków w ich zmaganiach o wolność, pełnych krwi, potu i łez. Co więcej - niejednokrotnie nasi przodkowie zmuszeni byli do walki właśnie o to, aby móc swoją miłość i przywiązanie do Chrystusowego krzyża publicznie okazywać.

 3. Naprzód z Bożych, potem z ludzkich względów

  Egzystencja chrześcijanina w świecie doczesnym naznaczona jest pewnego rodzaju dualizmem: żyje on wprawdzie zawsze w jakiejś ojczyźnie ziemskiej, wypełniając sumiennie wszystkie obowiązki obywatelskie, ale jak pielgrzym zdążający do wiecznej i niezniszczalnej ojczyzny w Niebie, do Królestwa Bożego, którego przedsionkiem i przewodnikiem na ziemi jest pielgrzymujący i walczący Kościół. Nie ma zaś innej drogi do zharmonizowania owych dwóch ojczyzn i pogodzenia celu patriotycznego z chrześcijańską wizją eschatologiczną, jak przesycenie ojczyzny ziemskiej pierwiastkami duchowości, darami nadprzyrodzoności. Jedynie taka ojczyzna będzie "państwem szczęśliwym".

 4. Obawa przed Asyżem

  Mamy prawo do niepokoju i rezerwy wobec zaplanowanego przez Benedykta XVI spotkania w Asyżu. W dziejach Kościoła zmysł wiary u zwykłych wiernych nieraz był bardziej zgodny z tradycją apostolską niż u pasterzy - pisze włoski intelektualista katolicki

 5. David contra David

  Film "David chce odlecieć" to dokument o działalności popularnego zwłaszcza w latach 70. ruchu Medytacja Transcendentalna. Właśnie pojawił się w polskich kinach.

 6. "Ojcze Święty, obawiamy się o spotkanie w Asyżu"

  W związku z zapowiedzą zwołania w październiku br. międzyreligijnego spotkania w Asyżu, w 25 lat po "Asyżu 1986", 11 stycznia br. grupa włoskich katolików (wśród nich prof. Roberto de Mattei), napisała list otwarty do Benedykta XVI. "Z przestrachem wracamy więc myślą do wydarzeń sprzed 25 lat, przypominając sobie widok zabitych kur leżących na ołtarzu św. Klary - zgodnie z plemiennym rytuałem, i figurę Buddy umieszczoną nad ołtarzem w kościele św. Piotra, nad relikwiami biskupa Wiktoryna, męczennika, który w IV w. oddał życie za wiarę.(...)

 7. Egzorcysta: odrzucenie nauki Kościoła jest wyparciem się wiary

  Żeby zwyciężyło zło, wystarczy, żeby dobro nie robiło nic - stwierdził ks. prał. Marian Rajchel. Egzorcysta z archidiecezji przemyskiej podkreślił, że błędem ludzi wierzących jest milczenie i bierność wobec nagłaśnianego zła. Przestrzegał także, że odrzucenie nauki Kościoła jest wyparciem się wiary.

 8. Metoda in vitro to ”młodsza siostra eugeniki”

  Najważniejsze osoby w państwie oraz przewodniczący klubów parlamentarnych i sejmowych komisji: zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny są adresatami wystosowanego dziś listu biskupów w sprawie regulacji prawnych dotyczących in vitro

 9. Misterium Krzyża w Smoleńsku

  Krzyż jest archetypowy i wieczny, usytuowany ponad ludzkim rozumem i emocjami. To nie jest archaiczny lęk przed tabu, jak interpretowali to powierzchownie religioznawcy. To sprawa wyboru serca i ostatecznego losu ludzkiej egzystencji

 10. Czy Kościół powinien zmienić stanowisko w kwestii homoseksualizmu i rozwodu?

  Ostatnie wypowiedzi na temat homoseksualizmu i rozwodu arcybiskupa Wiednia, Christopha Schönborna wywołały wielki odzew w USA, w szczególności w liberalnych mediach, w kręgach postępowych Kościoła oraz wśród aktywistów homoseksualnych …

 11. Odrodzenie kreacjonizmu w Europie w 150 lat od pojawienia się teorii ewolucji

  Przypadająca w tym roku 150 rocznica ukazania się dzieła "O pochodzeniu gatunków" oraz 200. rocznica urodzin Karola Darwina skłoniła wielu obrońców teorii ewolucji do organizowania na całym świecie imprez upamiętniających te wydarzenia…

 12. LOURDES - zapowiedź zwycięstwa Niepokalanej, Plinio Corrêa de Oliveira

  - 11 lutego przypada rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes...

 13. Nawrócony

  - (napisane przez G. K. Chestertona po jego Pierwszej Komunii Świętej 1922 r.)

 14. Ks. Walerian Meysztowicz, Polski katolicyzm

  - Utarł się wśród nas zwyczaj mówienia źle o sobie samych. "Polonia semper fidelis" jest dziś zdaniem niemodnym...

 15. Cywilizacja Chrześcijańska

  - Winniśmy najwyższą wdzięczność i szacunek wielkim cywilizacjom, jak na przykład cywilizacji starożytnego Egiptu lub dzisiejszych Chin...