PIOTRSKARGA.PL

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o aktualizacjach i zmianach na stronach naszego serwisu prosimy o wpisanie adresu e-mail

NASZ RUCH NIE JEST PARTIĄ POLITYCZNĄ, ANI TEŻ NIE JEST POWIĄZANY Z KTÓRYMKOLWIEK Z ISTNIEJĄCYCH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
Ustawa dyskryminująca większość
Prawdziwą burzę wywołała na Słowacji przyjęta przez parlament, pod naciskiem Komisji Europejskiej ustawa przyznająca uprzywilejowaną pozycję mniejszościom etnicznym, a także homoseksualistom. Tylko dzięki protestom środowisk konserwatywnych i reprezentujących ich posłów z projektu ustawy wypadły zapisy zmuszające na przykład Kościoły i związki wyznaniowe do przyjmowania do pracy homoseksualistów.
Przegłosowana ustawa zawiera ogólny zakaz dyskryminacji ze względu na rasę i narodowość, a także na wiek, wyznanie, płeć, stan zdrowia i "orientację seksualną", w zakresie prawa pracy. Osoba, która zostanie oskarżona o to, że dopuściła się dyskryminacji (na przykład pracodawca sama będzie musiała dowieść swojej niewinności. Nowa ustawa przenosi na nią ciężar przedstawienia materiału dowodowego, jeśli skarga osoby pokrzywdzonej zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Krajowy Ośrodek ds. Praw Człowieka.

Nasz Dziennik, 27.05.2004

Zobacz także:


poloniachristiana
Lepanto
Ukazał się 29. jubileuszowy numer "Rycerza Lepanto"
Czytelnicy znajdą w nim m. in. artykuły:
  • Szkoła Rycerska przy Instytucie im. Ks. Piotra Skargi
  • Z życia sekcji
  • Śp. Rafał Serafin - tak go zapamiętałem
  • Siedzący Byk katolikiem
  • Pistolety maszynowe Mors i MKPS
Numer 100,
maj/czerwiec 2018 r.
  • Maryja przygotuje nas na przyjście Syna