PIOTRSKARGA.PL

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o aktualizacjach i zmianach na stronach naszego serwisu prosimy o wpisanie adresu e-mail

NASZ RUCH NIE JEST PARTIĄ POLITYCZNĄ, ANI TEŻ NIE JEST POWIĄZANY Z KTÓRYMKOLWIEK Z ISTNIEJĄCYCH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
Polecane książki
Plinio Correa de Oliveira
"Rewolucja i Kontrrewolucja"


Analiza procesu rewolucyjnego zawarta w tej książce jest bardzo odkrywcza i robi ogromne wrażenie dzięki swojemu realizmowi i głębokiemu zrozumieniu historii, począwszy od dekadencji w końcu średniowiecza, poprzez poganizujący renesans i pseudo-reformację, dalej straszliwą Rewolucję Francuską, aż do ateistycznego komunizmu.
Autor nie ogranicza się jedynie do zewnętrznej analizy historii. Ludzkie działania i reakcje, których ta analiza dotyczy, są również wyjaśniane w świetle psychologii człowieka, zarówno psychologii indywidualnej, jak i psychologii zbiorowości. Ostatecznie trzeba uznać, że istnieje ktoś, kto kieruje tą głęboką i systematyczną dechrystianizacją. Człowiek wprawdzie skłania się ku złu - pycha i zmysłowość - lecz gdyby nie było kogoś trzymającego lejce tych nieuporządkowanych tendencji i sprytnie je koordynującego, to najprawdopodobniej nie wywołałyby one tak stałego, sprawnego i systematycznego działania, które wytrwale kontynuowane korzysta nawet ze wzlotów i upadków wywołanych oporem i naturalną "reakcją" sił przeciwnych.
W sumie odważę się na stwierdzenie, że jest to prorocze dzieło w najlepszym znaczeniu tego słowa. Powinno być nauczane w kościelnych ośrodkach wyższego kształcenia, aby przynajmniej elity stały się w pełni świadome przygniatającej rzeczywistości, o której - jestem przekonany - nie mają jasnego pojęcia. Przyczyniłoby się to, między innymi, do ujawnienia i zdemaskowania użytecznych głupców i "towarzyszy podróży", wśród których można znaleźć osobistości kościelne, które działają na sposób samobójczy grając według reguł wroga. W takim wypadku ta grupa głupców będących sprzymierzeńcami Rewolucji, zniknęłaby w znacznym stopniu.

O. Anastasio Gutierrez, CMF
/z przedmowy/poloniachristiana
Lepanto
Ukazał się 29. jubileuszowy numer "Rycerza Lepanto"
Czytelnicy znajdą w nim m. in. artykuły:
  • Szkoła Rycerska przy Instytucie im. Ks. Piotra Skargi
  • Z życia sekcji
  • Śp. Rafał Serafin - tak go zapamiętałem
  • Siedzący Byk katolikiem
  • Pistolety maszynowe Mors i MKPS
Numer 99,
marzec/kwiecień 2018 r.
  • Idź i nie grzesz więcej!