MODLITWY - ORATIONES - PRAYERS
Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca
Znak Krzyża - Signum Crucis - The Sign of Cross
Przez znak Krzyża - Per Signum Crucis - By the sign of the cross
Modlitwa Pańska (Ojcze nasz...) - Oratio Dominica (Pater Noster...) - Our Lord's Prayer (Our Father...)
Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Mario...) - Salutatio Angelica (Ave Maria...) - Hail Mary
Chwała Ojcu...(Doksologia Mniejsza) - Gloria Patri... (Doxologia Minor) - Glory Be to the Father (Doxology Minor)
Pod Twoją Obronę - Sub Tuum Presidium - Under Your Protection
Modlitwa św. Bernarda - Memorare - The Prayer of St. Bernard
Anioł Pański - Angelus Domini - the Angelus
Królowa Niebios - Regina Coeli - The Queen of Heaven
Witaj Królowo - Salve Regina - Hail, Holy Queen!
Credo Nicejskie - Symbolum Nicaenum - The Nicene Creed
Skład Apostolski - Symbolum Apostolorum - The Apostles' Creed
Modlitwa do św. Anioła Stróża - Oratio ad Angelum Custodem - Prayer to the Guardian Angel
Modlitwa przed posiłkiem - Benedictio Mensae - Grace Before Meals
Modlitwa po posiłku - Agimus tibi gratias - Grace After Meals
Egzorcyzm św. Michała Archanioła - Sancte Michael Archangele - Prayer to Saint Michael